Posts Tagged ‘แนวริษยา’
 
 
 
ละครช่อง 5
 
067396
067396
067396

เรื่องย่อละครมารกามเทพ

ละครมารกามเทพ       บทประพันธ์ : ประไพศรี ศรีนาทม ละครมารกามเทพ       บทโทรทัศน์ : อัจ...
 
ละครช่อง 5
 
aw_panrak-final
aw_panrak-final
aw_panrak-final

เรื่องย่อละคร แผนรักแผนร้าย

ละครแผนรักแผนร้าย  บทประพันธ์ :ชลทิศ ละครแผนรักแผนร้าย  บทโทรทัศน์ :ชลทิศ ละครแผน...

 
ละครช่อง 3
 
maneesaward1
maneesaward1
maneesaward1

เรื่องย่อละคร มณีสวาท

ละครมณีสวาท บทประพันธ์โดย : จินตวีร์ วิวัธน์ ละครมณีสวาท บทโทรทัศน์โดย : ณัฐวัฒน์ (...
 
ละครช่อง 3
 
IMG_6192
IMG_6192
IMG_6192

เรื่องย่อละคร แรงปรารถนา

ละครแรงปรารถนา บทประพันธ์โดย : อาริตา ละครแรงปรารถนา บทโทรทัศน์โดย : ปณธี ละครแรง...
 
ละครช่อง 3
 
same-kum (14)
same-kum (14)
same-kum (14)

เรื่องย่อละคร คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก

บนดอยสวยม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ฤชวี(พัชฏะ นามปาน) หนุ่มนักเขียนนวนิยายระดับเ...

 
ละครช่อง 5
 
buangwunwan1
buangwunwan1
buangwunwan1

เรื่องย่อละคร บ่วงวันวาร

ละครบ่วงวันวาร บทประพันธ์โดย : ฐา นวดี สถิตยุทธการ ละครบ่วงวันวาร บทโทรทัศน์โดย : ...
 
 
ละครช่อง 3
 
rangngo_ch3-6
rangngo_ch3-6
rangngo_ch3-6

เรื่องย่อละคร แรงเงา

ละครแรงเงา บทประพันธ์โดย : นันทนา วีระชน ละครแรงเงา บทโทรทัศน์โดย : วิสุทธิชัย บุณ...